Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych osób niepełnosprawnych we wszystkich dyscyplinach sportowych będących w zakresie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich. 2 . rozwijanie kultury fizycznej w szerokim znaczeniu, a także prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, turystyki, rekreacji, ekologii, profilaktyki prozdrowotnej, podejmowanie działań profilaktycznych przeciw przemocy, uzależnieniom i alkoholizmowi, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rzecz społeczności lokalnej ( między innymi dzieci, młodzież, osoby starsze ). 3 . reprezentowanie na zewnątrz członków Stowarzyszenia w zakresie celów i zadań.

Dane naszego OPP: