Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 12.12.2012 Cele działania Fundacji: 1 . Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 2 . Działania na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt: w szczególności kotów i psów. 3 . Udzielania wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i chorym. 4 . Prowadzenia oraz wspierania działalności edukacyjnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony zwierząt i ich praw. 5 . Promocji i organizacji wolontariatu. 6 . Zwalczania wszelkich przejawów niewłaściwych i niezgodnych z prawem zachowań wobec zwierząt. 7 . Aktywizacji i integracji społecznej. 8 . Działalności na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Dane naszego OPP: