Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

j\) Cele statutowe fundacji: - Niesienie pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi schorzeniami, - Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne, drogie zabiegi medyczne, - Niesienie pomocy charytatywnej i społecznej dla najuboższych osób i ich rodzin, - Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia, - Działania na rzecz niepełnosprawnych, - Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, - Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, - Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, • Propagowanie postaw obywatelskich, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym, - Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt, - Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, - Działalność edukacyjna w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej, - Promocja miasta 0c1c7dgoszczy w kraju i na świecie.

Dane naszego OPP: