Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem działania Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym z terenu Częstochowy, a przede wszystkim Szkoły Podstawowej Nr 50 uprawiania sportu, w tym głównie piłki nożnej na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub. Działalność Klubu winna przyczyniś się do integracji lokalnej społeczności. Cele statutowe Klubu mieszczą się w całości w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 pkt 1 ust. 14 , 15 , 17 , 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP: