Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

A) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE WOLONTARIATU WŚRÓD MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW ( W TYM TAKŻE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO\) B\) ROZWIJANIE I WZMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO C) DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I KULTURALNA D) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W SZCZEGÓLNOŚCI PROMOCJA ZDROWEGO TRY0c068 ŻYCIA E) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY SKAWINA F\) KULTYWOWANIE TRADYCJI REGIONALNEJ ORAZ DBANIE O ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ G) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KULTURALNA , W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA, I POMOCY SPOŁECZNEJ

Dane naszego OPP: