Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym, niechcianym, chorym zwierzętom. 2 . Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt. 3 . Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających humanitarnemu traktowaniu zwierząt. 4 . Współpraca i wspieranie organizacji lub osób fizycznych podejmujących działania mające na celu pomoc zwierzętom.

Dane naszego OPP: