Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność oświatowa, 2 . Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej 3 . Wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw prospołecznych, promowanie chrześcijańskiego systemu wartości oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich, 4 . wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej, 5 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 6 . działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sporu. 7 . podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny osoby ludzkiej, 8 . wspieranie działalności charytatywnej 9 . promocja i organizacja wolontariatu 10 . organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,

Dane naszego OPP: