Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia dzieci Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, a także: a) działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie przebywających w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu oraz ich rodzin; b) zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólną naukę i wychowanie; c) pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych; d) współpraca i kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowo - wychowawczymi w tym szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży; e) podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki różnych specjalistów również dla dzieci nie będących wychowankami Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Dane naszego OPP: