Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Powiatu Chrzanowskiego w sferze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi zarządzania obiektami sportowymi. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki jest: 68.20 .Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 93.11 .Z Działalność obiektów sportowych, 93.13 .Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19 .Z Pozostała działalność związana ze sportem.

Dane naszego OPP: