Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy i wspieranie osób niepełnosprawnych i chorych, a także ich rodzin, w tym podejmowanie działań mających na celu zwiększenie ich obecności i aktywności w życiu społecznym i publicznym, poprzez: 1 . inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie działań dążących do obalania stereotypów, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji, a także zwiększenia obecności i aktywności niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących w przestrzeni społecznej i publicznej; 2 . praca na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i chorych w odbiorze społecznym oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności; 3 . wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących w artykulacji własnych celów i dążenia do ich realizacji; 4 . podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie turystyki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także dedykowanej osobom z niepełnosprawnością, w tym tworzenie i upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu turystyki osób z niepełnosprawnością; 5 . podejmowanie działań mających na celu organizację i promocję wszelkich form szeroko pojętej rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących; 6 . podejmowanie działań na rzecz zwiększania poziomu wiedzy, wykształcenia oraz kompetencji zawodowych, intelektualnych, emocjonalnych oraz społecznych osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących, w tym krzewienie postaw patriotyzmu dążących do zwiększenia wiedzy osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących nt. obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane naszego OPP: