Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym i defaworyzacją społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych; Tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych poprzez ich edukację, rehabilitację zawodową i adaptację społeczną; Upowszechnianie w społeczeństwie idei demokracji i integracji społecznej, w szczególności osób niepełnosprawnych; Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej na temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych; Działalność ekspercka, a w tym działania związane z edukacją, rehabilitacją, i ochroną zdrowia; Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą rekreacją i turystyką wśród osób niepełnosprawnych; Upowszechnianie idei integracji europejskiej; Propagowanie i wzmacnianie działań związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: