Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej w szczególności nakierowanej na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych społeczeństw w Polsce jak i zagranicą. Ponadto celem Fundacji jest prowadzenie pomocy w zapewnieniu zdrowia, edukacji, żywności oraz promowaniu i stymulowaniu przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000441051
  • e-mail: lubuski@chsch.pl
  • Adres: UL. SZOSA KISIELIŃSKA 3, 65-247 ZIELONA GÓRA