Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

I. Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 . Rozwijanie działalności sportowej polegającej na doskonaleniu sprawności fizycznej oraz zaspokajaniu potrzeb rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa wśród mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży. 2 . Szeroko pojęta działalność sportowa Stowarzyszenia ukierunkowuje na kształtowanie rozwoju fizycznego i wartości etyczno - moralnych w głównej mierze dążąc do rozwoju sportu wyczynowego i stałego podnoszenia poziomu sportowego w uprawianych w klubie dyscyplinach sportowych. 3 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego.

Dane naszego OPP: