Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. 2 . Ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego. 3 . Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. 4 . poprawa jakości środowiska życia człowieka. 5 . Promocja ekologii oraz edukacja ekologiczna. 6 . Działanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. 7 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 8 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: