Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność na rzecz propagowania wolności gospodarczej. Rozwijamy media (zwłaszcza internetowe) promujące wolnorynkowy punkt widzenia. Organizujemy ogólnodostępne konferencje, na które zapraszamy czołowych przedstawicieli środowiska konserwatywno - liberalnego.

Dane naszego OPP: