Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, 0c068DOWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ POMOC W SAMOORGANIZACJI I PROMOCJA ODDOLNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH, STYMULOWANIE 0c068DOWY DOBROSTANU SPOŁECZNEGO ORAZ POTENCJAŁU DO ROZWIĄZYWANIA LOKALNIE I W SZERSZEJ SKALI ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ORAZ ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE RZECZYWISTOŚCI.

Dane naszego OPP: