Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Udzielanie specjalistycznej pomocy w rehabilitacji i leczeniu osób chorych i niepełnosprawnych. 2 \) Poszerzanie wiedzy z zakresu tematyki udarów mózgu, prewencji chorób układu krążenia i chorób neurologicznych 3 ) Pomoc członkom stowarzyszenia w zakresie edukacji, rehabilitacji i leczenia. 4 \) Udzielanie konsultacji medycznej osobom po przebytych chorobach układu nerwowego i układu krążenia. 5 \) Edukacja i wsparcie rodzin pacjentów w zakresie problematyki chorób neurologicznych i kardiologicznych 6 ) Rozpowszechnianie akcji "Zapobiegamy Udarom" jako głównego programu pomocy osobom po udarze mózgu.

Dane naszego OPP: