Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu pomocy bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez: 1 .Pomoc zwierzętom bezdomnym a w szczególności podopiecznym Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. 2 .Propagowanie i realizowanie adopcji zwierząt. 3 .Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz opieki nad nimi. 4 .Szerzenie edukacji zamierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do zwierząt. 5 .Ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Dane naszego OPP: