Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

SZEROKO ROZUMIANA EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I OSÓB STARSZYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, W TYM OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI, KRZEWIENIE CZYTELNICTWA, POPIERANIE I ROZWIJANIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W TYM PROMOWANIE AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW MIASTA, PRZECIWDZIAŁANIE BEZRADNOŚCI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, WSPIERANIE DEMOKRACJI I 0c068DOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM I EUROREGIONIE, PROMOWANIE WYMIANY MIĘDZYKULTUROWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ, UPOWSZECHNIANIE IDEI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ, PROMOWANIE I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GRUP DYSFUNKCYJNYCH (M.IN. NIEPEŁNOSPRAWNI, BEZROBOTNI).

Dane naszego OPP: