Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) promocję i popularyzację współczesnych osiągnięć w medycynie i technice poprawiających jakość życia, profilaktyce i wczesnej diagnostyce schorzeń; b\) fundowanie stypendiów naukowych oraz organizowanie i finansowanie staży naukowych krajowych i zagranicznych związanych z nowymi technikami; c) prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dotyczącej celów statutowych Fundacji, szkoleniowej i wydawniczej dla ogółu społeczeństwa; d) prowadzenie działalności w zakresie transferu techniki i technologii; e) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej, prac innowacyjno - wdrożeniowych w Polsce i za granicą; f) wspieranie finansowe badań naukowych i klinicznych oraz placówek i instytucji prowadzących działalność w zakresie objętym celami Fundacji; g) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury oraz przekazywanie go wybranym placówkom medycznym lub naukowym; h) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dane naszego OPP: