Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 ) przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, 2 ) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką, 3 ) kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony

Dane naszego OPP: