Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności: -tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, - przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym - ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem - upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, - pomoc dzieciom -ofiarom wypadków losowych, przestępstw, - inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, - zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną - łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji, - wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, - upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Dane naszego OPP: