Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

szczególności ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, b\) Rozwój edukacji antydyskryminacyjnej oraz wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej i do edukacji nieformalnej, w szczególności usług szkoleniowych i doradczych c) Zmiana postaw społecznych w stosunku do osób dyskryminowanych, w szczególności ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, d) Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych, e) Promowanie postaw prozdrowotnych i profilaktyka uzależnień w szczególności osób narażonych na dyskryminację ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, f) Pomoc psychologiczna i działania psychoedukacyjne, w szczególności narażonych na dyskryminację ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, g) Promowanie zmian prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, h) Upamiętnienie historii osób dyskryminowanych i prześladowanych, w szczególności osób

Dane naszego OPP: