Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
2. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, a także osób nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
4. Promocja, wpieranie i organizowanie wolontariatu wśród młodzieży i osób dorosłych.

Dane naszego OPP: