Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kojenie cierpienia osób chorych fizycznie i psychicznie oraz cierpiących na inne zaburzenia psychiczne przy wykorzystaniu humoru i radości życia. 2 . Wspieranie procesu powrotu do zdrowia poprzez humor jako środek terapeutyczny. 3 . Pomoc terapeutyczna oraz towarzyszenie w terapii osobom chorym i cierpiącym przy pomocy śmiechu i humoru. 4 . Wspieranie akceptacji terapii przez osoby chore i cierpiące poprzez śmiech i humor. 5 . Pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych i stresowych przy pomocy humoru i radości życia. 6 . Informowanie dzieci, dorosłych, starszych i niepełnosprawnych o uzdrawiającej sile humoru i pozytywnego, pogodnego nastawienia do życia, przede wszystkim w chorobie w kryzysie i w innych trudnych sytuacjach życiowych. 7 . Wspieranie fantazji, kreatywności, uzdolnień, kształcenia, komunikacji i radości życia osób chorych i osób w trudnych sytuacjach. 8 . Rozpowszechnianie wiedzy o pozytywnym oddziaływaniu humoru na ludzi w sytuacjach kryzysowych i trudnych. 9 . Tworzenie programów opieki ,,Klown w szpitalu" w instytucjach medycznych i socjalnych w kraju i za granicą. 10 . Wspieranie działań fundacji ROTE NASEN Clowndoctors International.

Dane naszego OPP: