Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie, stosownie do potrzeb, wielokierunkowych działań na rzecz profilaktyki i leczenia chorób onkologicznych, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego niezależnie od wieku, profilaktyki gerontologicznej oraz działań na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych, w tym także upowszechnianie w społeczeństwie szeroko rozumianej pedagogiki społecznej.

Dane naszego OPP: