Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją zdrowotną i bytową - pomoc dzieciom niepełnosprawnym poprzez finansowanie zakupu leków, sprzętu oraz zabiegów rehabilitacyjnych; 2 . pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych - pomoc materialna dzieciom niepełnosprawnym, których rodziny są w ciężkiej sytuacji życiowej oraz dzieciom z ubogich rodzin; 3 . niesienie pomocy dzieciom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami - pomoc w leczeniu niepełnosprawnych dzieci; 4 . niesienie pomocy dzieciom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne -pomoc w leczeniu niepełnosprawnych dzieci; 5 . podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej - doradztwo w zakresie poruszaniu się w świecie niepełnosprawności; 6 . ochrona i promocja zdrowia - publikacja artykułów na temat profilaktyki i ochrony zdrowia; 7 . promocja i organizacja wolontariatu - współpraca fundacji z wolontariuszami, angażowanie ich w życie fundacji.

Dane naszego OPP: