Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 2 . Udzielanie pomocy osobom będącymi ofiarami wypadków komunikacyjnych. 3 . Udzielanie pomocy osobom będącymi poszkodowanymi w wyniku błędów medycznych. 4 . Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym błędami w sztuce prawniczej. 5 . Popularyzacja idei bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 6 . Propagowanie zasad prewencji i przeciwdziałania wypadkom komunikacyjnym. 7 . Propagowanie zasad fair play oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w ramach usług prawnych i medycznych. 8 . Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz idei przestrzegania etyki prawniczej i medycznej. 9 . Działalność na rzecz organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, poradni lekarskich i rehabilitacyjnych, podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie świadczenia usług prawnych, policji, organów administracji publicznej i samorządowej, mediatorów i innych, których celami nadrzędnymi lub statutowymi jest przeciwdziałanie wypadkom komunikacyjnym i ich skutkom oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Dane naszego OPP: