Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Wspieranie i kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób z zaburzeniami rozwoju oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a szczególnie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz ich rodzin, 2 . Integracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami rozwoju oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a szczególnie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 3 . Kształtowanie postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami rozwoju oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a szczególnie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 4 . Poszerzanie i propagowanie wiedzy naukowej, szczególnie na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, 5 . Wzmacnianie kompetencji oraz potencjału organizacyjnego w sektorze pozarządowym, 6 . Rozpowszechnianie idei wsparcia koleżeńskiego i wolontariatu oraz ich wdrażanie do praktyki społecznej

Dane naszego OPP: