Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Nadrzędnym celem jest rewalidacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez sztukę oraz działalność artystyczną, a zwłaszcza muzyczną. 2 . Celem Fundacji jest działalność kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych muzycznie. 3 . Cele dodatkowe: a. pomoc osobom niepełnosprawnym, b. promocja i organizacja wolontariatu, c. działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: