Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Inicjiowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i z innymi niepełno sprawnościami i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych ich sytuacji i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. 2 .zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób autystycznych i z innymi niepełno sprawnościami i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne. 3 .Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych i z innymi niepełno sprawnościami. 4 .Pomoc społeczna umożliwiająca osobom autystycznym i z innymi niepełno sprawnościami ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać. 5 .Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6 .Ochrona i promocja zdrowia. 7 .Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 8 .Działalność edukacyjna, wychowawcza i oświatowa. 9 .działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 10 .Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: