Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu, polegających na: a. pomocy medycznej, psychologicznej i duchowej chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz ich rodzinom ( za ich zgodą ) b. zjednoczeniu ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznej pomocy i opieki, o której mowa w punkcie a. c. propagowaniu opieki hospicyjnej oraz udziale w promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: