Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju nauki, edukacji, oświaty, wychowania i formacji chrześcijańskiej. 2 . Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju kultury i sztuki, a zwłaszcza kultury polskiej i żydowskiej. 3 . Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności celem pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na wyższych uczelniach. 4 . Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie dialogu między kulturami i religiami. 5 . Wspieranie działań podejmowanych przez Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej w Toruniu. 6 . Wspieranie działań podejmowanych przez Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce oraz inne podmioty Kościoła Katolickiego w Polsce w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowanie i formacji chrześcijańskiej. 7 . Wspiera inicjatywy Szkół Franciszkańskich: Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Franciszkańskiego Technikum w Toruniu, przez fundowanie stypendiów dla uboższej, a zdolnej młodzieży, fundowanie wyżywienia oraz pozalekcyjnych form nauczania.

Dane naszego OPP: