Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: niesienie pomocy dla osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; aktywizacja społeczna poprzez podejmowanie działań wspierających i i integrujących na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; podejmowanie działań w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; ochrona i promocja zdrowia; udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo wychowawczym; ochrona i promocja kultury; przeciwdziałanie problemom społecznym i pokonywanie barier związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; działalność charytatywna na rzecz osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, że szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; propagowanie wiedzy o wadach i chorobach serca; promocja i organizacja wolontariatu w zakresie wspomagania osób z wadami i chorobami serca; aktywne wspieranie rozwoju i rozbudowy Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

Dane naszego OPP: