Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) kultywowanie tradycji Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, b) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej c) integracja środowiska uczniów, absolwentów, rodziców uczniów i pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wlkp., d\) udzielanie pomocy absolwentom i profesorom Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wlkp. znajdującym się w niedostatku, e) współdziałanie z Dyrekcją Liceum dla zapewnienia właściwego poziomu kształcenia, f\) wspomaganie rozwoju zaplecza ekonomicznego i technicznego dla właściwej realizacji procesu nauki i wychowania w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wlkp. g) udzielanie pomocy Liceum Ogólnokształcącemu w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wlkp. W Środzie Wlkp. w rozwiązaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych; h) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół powiatu średzkiego; i\) pomoc finansowa i pedagogiczna dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wlkp. pragnącym kontynuować naukę w szkołach wyższych; j) propagowanie celów Stowarzyszenia wśród społeczności lokalnej k) przygotowanie właściwego poziomu edukacji dla obecnych i przyszłych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wlkp. l) zdobywanie zdobywania wiedzy i uprawnień zawodowych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wlkp. z doskonaleniem zawodowym m) wspomaganie rozwijania zainteresowania uczniów i członków stowarzyszenia w zakresie kultury, turystyki i sportu

Dane naszego OPP: