Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podległej jednostki Szkoły Podstawowej w 0c15dlczewie 2 . Poprawa stanu infrastruktury Szkoły Podstawowej w 0c15dlczewie 3 . Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania 4 . Tworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego 5 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja zdrowego trybu życia 6 . Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 7 . Kształtowanie postaw patriotycznych i propaństwowych 8 . Zachowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 9 . Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 10 . upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego 11 . Upowszechnianie wolontariatu

Dane naszego OPP: