Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM , TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA PROWADZENIA ICH KU AKTYWNEMU UCZESTNICTWU W ŻYCIU SPOŁECZNYM DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ICH ZDROWIA ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN\(ART. 4 STATUTU\)

Dane naszego OPP: