Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, a w szczególności: 1 \) nauki, edukacji i wychowania, 2 ) wypoczynku dzieci i młodzieży, 3 ) działalności charytatywnej, 4 ) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom, 5 ) pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, 6 ) działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dane naszego OPP: