Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej jak również mieszkańców z terenu działalności Klubu, szczególnie Gdyni, 2 ) dążenie do osiągania najwyższego poziomu we współzawodnictwie sportowym, godne reprezentowanie środowiska, regionu i miasta Gdyni, w szczególności w dyscyplinie sportowej boks, 3 ) organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, 4 ) integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

Dane naszego OPP: