Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Pomoc finansowa i rzeczowa doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych, - Pomoc finansowa i rzeczowa byłym doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych, - Podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz o obowiązujacych systemach podatkowych polskich, innych państw członków Unii Europejskiej oraz państw , w których znajdują się największe skupiska polonijne, - Działalność naukowa, naukowo-techniczna,oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kultu religijnego.

Dane naszego OPP: