Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1 . Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i ekologii. 2 . Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania. 3 . Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy. 4 . Ochrona i otaczanie opieką wszystkich zwierząt skrzywdzonych porzuconych oraz zagubionych. 5 . Propagowanie edukacji ekologicznej i pro zwierzęcej. 6 . Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt. 7 . Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej. 8 . Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt. 9 . Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty. 10 . Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

Dane naszego OPP: