Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) kształcenie w zakresie prawa, filozofii, pedagogiki, psychologii oraz ekonomii, b) wspieranie działalności naukowej, c) szerzenie wiedzy o relacjach między prawem a moralnością, d) wspieranie działań w obszarze resocjalizacji, e) popularyzowanie zagadnień z zakresu prawa, filozofii, pedagogiki, psychologii oraz ekonomii, f) popularyzowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym szkolenie w zakresie mediacji, g) prowadzenie mediacji: rodzinych, gospodarczych, oświatowych, cywilnych, pracowniczych, społecznych, karnych, okołorozwodowych, w sprawach nieletnich, h) pomoc osobom niepełnosprawnym.

Dane naszego OPP: