Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja realizuje następujące cele: a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego, b) wszechstronna pomoc w rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez edukację, rehabilitację, integrację. c\) wspieranie rozwoju kultury i edukacji na wsi, d) integracja mieszkańców wsi , przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, e) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym f) wspieranie programów ekologicznych, ochronę przyrody i krajobrazu oraz rozwoju alternatywnych źródeł energii g) upowszechnianie pośród społeczności lokalnej, w tym szczególnie pośród dzieci i młodzieży dobrych wzorców wychowania, edukacji, nauki i sportu h) promocja Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na świecie.

Dane naszego OPP: