Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji są: - Działania na rzecz turystyki i krajoznastwa poprzez rozwijanie i propagowanie żeglarstwa. • Popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności wiedzy z zakresu historii polskiej marynistyki. - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie polskiej kultury i tradycji morskiej i kultywowanie kultury fizycznej. - 0źukacja ogólna i z zakresu żeglarstwa, wiedzy o morzu, ekologii wód morskich i śródlądowych oraz bezpieczeństwa na morzu i ratownictwa. - Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą poprzez integrację środowisk żeglarskich w ktraju i na forum międzynarodowym. - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez propagowanie i organizowanie integracyjnych imprez żeglarskich. - Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności na gruncie idei żeglarskich i integracyjnych imprez żeglarskich. - Propagowanie idei oraz szerzenie wiedzy o życiu i pracy kapitana Karola Olgierda Borchardta - Promocja i organizacja wolontariatu na gruncie działań stanowiących cele Fundacji określone powyżej.

Dane naszego OPP: