Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie. 2 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży. 3 . Rozwijanie sportu wyczynowego. 4 . Organizowanie sekcji sportowych, w których prowadzone jest szkolenie. 5 . Organizacja imprez oraz zawodów sportowych i temu towarzyszących. 6 . Klub może zawierać umowy patronackie z uczniowskimi klubami sportowymi oraz szkołami wszystkich szczebli. 7 . Klub współdziała z wszystkimi organizacjami, organami i instytucjami w celu rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz poprawy sytuacji zdrowotnej społeczności śląskiej.

Dane naszego OPP: