Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz promowania idei ekologicznych, w szczególności praw zwierząt. 2. Niesienia pomocy bezdomnym, krzywdzonym i zagrożonym działalnością człowieka zwierzętom, w szczególności kotom, oraz zapobieganiu ich bezdomności i krzywdzie.

Dane naszego OPP: