Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, ciężko uleczalnymi schorzeniami, 2 . pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, 3 . niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 4 . udzielanie pomocy sierotom, półsierotom oraz dzieciom z rodzin patologicznych, 5 . wspieranie osób uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, 6 . udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, 7 . udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000408833
  • e-mail: fundacja@zuwp.com.pl
  • Telefon: 511138128
  • Adres: UL. WODZICKIEGO 105/18, 42-200 CZĘSTOCHOWA