Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: - prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnienie kultury fizycznej, - podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życiu społeczności, - rozwijanie sportu oraz osiąganie mistrzostwa sportowego swoich członków, - dbałość o kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz upowszechnianie zasad zdrowej sportowej rywalizacji, - działanie na rzecz wyrównania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, - działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, - przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym narkomani i alkoholizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, - działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, -działania na rzecz środowiska naturalnego, - działanie na rzecz upowszechnienie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, - promocja lokalnego środowiska sportowego.

Dane naszego OPP: