Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STATUTOWYM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; FUNDACJA MOŻE WSPIERAĆ DZIAŁALNOŚĆ INNYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ZBIEŻNA Z CELAMI FUNDACJI

Dane naszego OPP: