Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wspieranie organizacji pozarządowych, 2 ) wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu puckiego, w tym między innymi działalności edukacyjnej w zakresie przedsiębiorczości , promocji przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 3 ) opieka nad dziećmi do lat 3 , 4 ) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, 5 ) wspieranie dostępu do informacji dla mieszkańców, 6 \) wspieranie wolontariatu, 7 ) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia, 8 \) wspieranie rozwoju profilaktyki , lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych, 9 \) opieka nad osobami starszymi , organizowanie i prowadzenie domu seniora, 10 ) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza pomoc społeczna.

Dane naszego OPP: